NEFORMÁLNE VYHLÁSENIE VÍŤAZNÝCH OBALOV

After-judging party 2023

Ide o neformálne zavŕšenie druhého hodnotiaceho dňa. After-party je určená pre porotu, prihlasovateľov, mediálnych a VIP partnerov, ostatných priateľov obalov a súťaže OBAL ROKA. Je skvelou príležitosťou na prezretie si všetkých prihlásených obalov aj na stretnutie s odbornou porotou. Jej súčasťou je aj neformálne vyhlásenie víťazných obalov.

Afterparty sa uskutoční v konferenčnom centre GreenPoint (adresa: Dvouletky 529/42, Praha 10) po druhom dni hodnotenia poroty 31. augusta 2023.