Dôležité dátumy

Dôležité dátumy

24. apríla 2024

Otvorenie prijímania prihlášok

5. august 2024

Dátum ukončenia prijímania prihlášok

12. august 2024

Zahájení nastudování přihlášených obalových exponátů

23. august 2024

Posledný deň na doručenie vzorky exponátu obalu (mimo dohody)

27. - 29. august 2024

Hodnotenie exponátov obalov odbornou porotou, prezentácia exponátov prihlasovateľom

29. augusta 2024

Neformálne vyhlásenie víťazov súťaže OBAL ROKU

13. september 2024

Doručenie podkladov pre trofeje ocenených exponátov

17. október 2024

Udeľovanie ocenení OBAL ROKU 2024