SÚŤAŽ OBAL ROKU V ROKU 2023

Ročník 2023

FOTOGALÉRIA ZO SLAVNOSTNÉHO PREDÁVANIA OCENENIA

Obalový galavečer 2023


FOTOGALÉRIA Z HODNOTENIA OBALU ROKA 2023 ODBORNOU POROTOU

Porota 2023


AFTER-PARTY PO HODNOTENÍ EXPONÁTOV ODBORNOU POROTOU

After-party 2023


ODBORNÁ POROTA V ROKU 2023

Porotcovia

Odborná porota posudzuje obaly z pohľadu inovácie, ochrany produktu, požiadaviek užívateľov a dopadu na životné prostredie, ale aj z pohľadu legislatívy a marketingu.