EXPONÁTY KVALIFIKOVANÉ SKRZE OBAL ROKU

WorldStar Packaging Award

WorldStar Packaging Awards je prestížna globálna súťaž o najlepšie obaly sveta. V tejto uznávanej obalovej súťaži oceňujú porotcovia obaly, ktoré vo svojej kategórii vyčnievajú nad ostatných nielen inováciou a prevedením, ale sú tu posudzované aj ochrana a uchovanie obsahu, ľahká manipulácia, ľahké plnenie, otváranie a uzatváranie, ekonomika výroby, vplyv na životné prostredie, adaptácia na miestne podmienky, prezentácia značky.

Do globálnej súťaže WorldStar Packaging Awards sa kvalifikujete úspechom v národnej súťaži OBAL ROKU.