Partneri súťaže

Partneri, ktorých podpora umožňuje hladký priebeh súťaže.

Generálny partner

Strieborní partneri

Bronzový partner

Partneri

Partnerské triedenie na Slovensku

Partner triedenie

Spolupracujúce organizácie

Záštita

Akcia sa koná pod záštitou ministra životného prostredia Českej republiky Petra Hladíka

Hlavní mediálni partneri