Partneri súťaže

Partneri, ktorých podpora umožňuje hladký priebeh súťaže.

Generálny partner

Strieborní partneri

Bronzový partner

Partneri

Partnerské triedenie na Slovensku

Partner triedenie

Spolupracujúce organizácie

Hlavní mediálni partneri