ODBORNÁ POROTA V ROKU 2023

Porotcovia 2023

Odborná porota posudzuje obaly z pohľadu inovácie, ochrany produktu, požiadaviek užívateľov a dopadu na životné prostredie, ale aj z pohľadu legislatívy a marketingu.

Predsedníčka poroty

Jana Žižková

špecialistka na obaly


Podľa Jany je na obaloch fascinujúce to, že sa bez nich ľudstvo nezaobíde, aj keď sa o to niekedy snaží. Keď pred mnohými rokmi vstúpila do sveta obalov, pohltil ju a už ho nechce opustiť... Inými slovami: Verí v obaly, bez nich neexistuje svet.

Porotcovia

David Marouš

aplikačný inžinier


David má skúsenosti s prepravou obalov v celom logistickom reťazci od Chicaga po Tokio. Baví ho vymýšľať spôsoby, ako dostať úplne nevhodný tovar na prepravu do cieľa bezpečne a spoľahlivo.

Hana Hradecká

Hanka sa venuje obalom, resp. odpadom z obalov, ich triedenie a recykláciu už bezmála tridsať rokov, posledných 24 rokov je súčasťou tímu Autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM. Má rada obaly, ktoré dobre fungujú a pokiaľ sa dajú dobre vytriediť a zrecyklovať, tak jej smetiarske srdce plesá.

Zuzana Pašková

riaditeľka oddelenia klientov


Obaly sú pre Zuzanu veľkou inšpiráciou, obdivuje dizajnérov a výrobcov, ako dokážu skĺbiť funkčnosť, dizajn a inovácie tak, aby boli v súlade s trendom udržateľnosti.

Jakub Cihlář

manažér GS1 Barcodes


Jakub  se zabývá zejména čárovými kódy a to v rámci GS1 Czech republic a na jejich správnost je opravdu pes.

Martin Dulava

Spoluzakladateľ marketingovej agentúry Line Art. Spoločne s viac ako 50členným tímom sa venuje strategickému budovaniu značiek a obalovému dizajnu po celej Európe.

Filip Hubička

šéfredaktor


Filip je šéfredaktorom časopisu Logistika, takže sa zaoberá najmä logistickou stránkou obalov, prepravných obalov a celkového dodávateľského reťazca. Zaujíma sa najmä o to, aby obaly skutočne chránili výrobky počas prepravy.

Michal Sebíň

CEO


Ako riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly NATURPACK je srdcom ekológ odmietajúci praktiky greenwashingu. Na život obalu po skončení jeho životnosti je pes.

Eva Skopková

jednateľka


Pre Evu je najdôležitejšie zachovanie kvality produktu vo vnútri obalu, tzn. funkčnosť obalu a jeho pohodlné otvorenie. Rada sleduje kreatívne možnosti využitia obalu.

Václav Mlynář

ředitel


Václav je riaditeľom v Panflexe a zároveň predsedom Spoločnosti Tlače. Najdôležitejšie na obaloch je pre neho súlad funkcionality a designu. Obaly sú pre neho každodennou výzvou.

Ako zástupca Štátneho zdravotného ústavu v porote zaujíma Jitku tá hlavná kritická funkcia obalu. To, aby obal chránil produkt a tým aj zdravie obyvateľov.

Stanislav Břeň

šéfredaktor


Balenie je pre Stanislava detektívka, u ktorej stále nevie, ako to celé dopadne. Obaly má rád, pretože sú pre neho šaty výrobku a na šatách je najlepšie, keď sa vyzliekajú.

Jiří Hejduk

vedecký pracovník učiteľ so zameraním na praktické predmety

Jiří pôsobí na Univerzite v Pardubiciach na Katedre polygrafie a fotofyziky. Na tlačovej technológie je skutočným expertom.