SÚŤAŽ OBAL ROKU V ROKU 2022

Ročník 2022


FOTOGALÉRIA ZO SLAVNOSTNÉHO PREDÁVANIA OCENENIA

Obalový galavečer 2022


FOTOGALÉRIA Z HODNOTENIA OBALU ROKA 2022 ODBORNOU POROTOU

Porota 2022


AFTER-PARTY PO HODNOTENÍ EXPONÁTOV ODBORNOU POROTOU

After-party 2022


ODBORNÁ POROTA V ROKU 2022

Porotcovia

Odborná porota posudzuje obaly z pohľadu inovácie, ochrany produktu, požiadaviek užívateľov a dopadu na životné prostredie, ale aj z pohľadu legislatívy a marketingu.


Partneri roka 2022

Partneri 2022

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Hlavní mediální partneři