SÚŤAŽ OBAL ROKU V ROKU 2022

Ročník 2022


FOTOGALÉRIA ZO SLAVNOSTNÉHO PREDÁVANIA OCENENIA

Obalový galavečer 2022


FOTOGALÉRIA Z HODNOTENIA OBALU ROKA 2022 ODBORNOU POROTOU

Porota 2022


AFTER-PARTY PO HODNOTENÍ EXPONÁTOV ODBORNOU POROTOU

After-party 2022


ODBORNÁ POROTA V ROKU 2022

Porotcovia

Odborná porota posudzuje obaly z pohľadu inovácie, ochrany produktu, požiadaviek užívateľov a dopadu na životné prostredie, ale aj z pohľadu legislatívy a marketingu.