Podmienky súťaže

Poznámka: Najskorší dátum pre zaslanie vyplnenej elektronickej prihlášky je posunutý na 7. augusta 2023.