Exponáty, ktoré sú prihlásené do súťaže OBAL ROKU

Prihlásené exponáty do súťaže

Porota súťaže už zasadla. V sekcii 'Ocenené exponáty' nájdete súťažné exponáty, ktoré ocenila.